Logo Faton Wit

Actieve luchtreiniging

Faton Actieve Luchtreiniging

Onze missie

Onze missie is om te streven naar een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Wij zijn toegewijd aan het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen, dier en de planeet door te focussen op luchtkwaliteit.

Onze visie

Onze visie is om een specialist te zijn op het gebied van luchtzuivering. Constant de grenzen van innovatie en technologie te verleggen en om een schonere en gezondere toekomst te creëren voor iedereen. 

Wat is actieve luchtreiniging?

De meeste luchtzuiveringstechnieken zijn passieve technieken. Dat wil zeggen dat de lucht door het apparaat gaat en daar ook meteen de zuivering plaatsvindt. De FATON actieve luchtzuivering zorgt ervoor dat de lucht zelf het reinigend effect uitvoert. De FATON BiPolaire Plasma Ionisatie zorgt voor een reiniging en ontsmetting van de binnenlucht.

 

De belangrijkste voordelen van deze techniek is het volgende: 

  • Het systeem werkt met een gering aantal of geen filters
  • Als een besmet persoon of dier in de binnenruimte komt dan zuiveren onze systemen de persoon of het dier meteen . Het hoeft niet eerst door ons apparaat, wat in sommige gevallen wel 20 minuten kan duren.
 

Wat is de inspiratie van de Bi-Polaire ionisatietechnologie?

Deze vorm van reiniging komt in de natuur voor. Zo is de lucht naast een waterval zeer schoon omdat het water door de lucht naar benden valt wat een Bi-Polair ionisatie in gang zet. Dit effect wordt door FATON nagebootst in de binnenruimte. Ook op grote hoogte komen veel ionen voor in de lucht. Daarom bevinden sanatoria zich vaak op grote hoogte in Zwitserland.

 

Hoe werkt onze Bi-Polaire Plasma Ionisatietechnologie?

Het proces van bipolaire koude plasma ionisatie is een complexe combinatie van verschillende stappen die leiden tot de productie van negatieve en positieve ionen. Het begint met het opwekken van een elektrische ontlading in een gasmengsel, meestal bestaande uit lucht of stikstof en zuurstof. Dit wordt gedaan door middel van een hoogspanningspuls die een plasma produceert.

Dit plasma bestaat uit geladen deeltjes zoals elektronen, ionen en atomen die een chemische reactie ondergaan met de lucht of het gasmengsel in de omgeving. De energie die vrijkomt bij deze reactie leidt tot de vorming van nieuwe ionen, waaronder negatieve ionen.

Deze negatieve ionen zijn de belangrijkste component van bipolaire koude plasma ionisatie. Ze worden gegenereerd door de interactie van elektronen en moleculen in de lucht, en kunnen zich binden aan vervuilende stoffen en andere deeltjes in de omgeving.

Het proces van bipolaire koude plasma ionisatie is niet beperkt tot het produceren van negatieve ionen. Het kan ook leiden tot de productie van positieve ionen, die ook een rol spelen in de ionisatie van de lucht. Het verschil tussen bipolaire koude plasma ionisatie en andere vormen van ionisatie is dat het beide soorten ionen produceert.

Bipolaire koude plasma ionisatie kan worden gebruikt in verschillende toepassingen, zoals luchtzuivering, waterbehandeling en de sterilisatie van oppervlakken. Het is een effectieve technologie die zorgt voor een schone, gezonde en veilige omgeving.

Koude plasma-ionisatie wordt steeds vaker toegepast in verschillende industrieën, zoals de landbouw, voedselproductie, geneeskunde, commercieel en luchtzuivering. Door het versterken van de ionen met plasma kunnen ze effectiever worden gebruikt om luchtverontreiniging en micro-organismen te bestrijden op grotere oppervlaktes en volumes.

Hoe werkt plasma - ionisatie

Ionen produceren

De plasmabuis produceert een grote hoeveelheid positieve en negatieve ionen

Virus bestrijden

Ionen bestrijden de pathogeen door celwanden te doorboren

Venietigen van celmembraan

De ionen vernietigen DNA en eiwit binnen de celwand 

Doden & afbreken

Snelle deactivatie, totdat alle virussen gedood en afgebroken zijn