Logo Faton Wit

Hoe werkt het

In natuurlijk ongerepte omgevingen, zoals hoge bergtoppen, zijn de luchtionniveaus doorgaans veel hoger dan in gebieden die meer dichtbevolkt en geïndustrialiseerd zijn, zoals stedelijke gebieden

Deze ionen raken uitgeput door lucht vol verontreinigingen. In binnenomgevingen wordt het probleem verergerd, door een verlies van natuurlijke ventilatie. Dat verhoogt de niveaus van verontreinigende stoffen in de lucht die we inademen. De lucht, die al verre van perfect was, wordt vervolgens meer verontreinigd door de activiteiten van mensen en de materialen die worden gebruikt om onze huizen en gebouwen te reinigen. Denk hierbij aan gifstoffen uit schoonmaakproducten, pesticiden, geuren van eten en andere stoffen die in de lucht terechtkomen.

Dit is de reden waarom natuurlijke ionenniveaus praktisch niet bestaan in binnenomgevingen; ze zijn uit de atmosfeer verwijderd door de verontreinigingen die we zelf hebben gecreëerd. FatonAir-technologie herstelt de lucht in de ruimte die je inademt tot berg-pure ionenniveaus, terwijl het energie-efficiënte voordelen behoudt.

Hoe werkt Faton-Air's BPP technologie

Het proces van bipolaire koude plasma ionisatie is een complexe combinatie van verschillende stappen die leiden tot de productie van negatieve en positieve ionen. Het begint met het opwekken van een elektrische ontlading in een gasmengsel, meestal bestaande uit lucht of stikstof en zuurstof. Dit wordt gedaan door middel van een hoogspanningspuls die een plasma produceert.

Dit plasma bestaat uit geladen deeltjes zoals elektronen, ionen en atomen die een chemische reactie ondergaan met de lucht of het gasmengsel in de omgeving. De energie die vrijkomt bij deze reactie leidt tot de vorming van nieuwe ionen, voornamelijk negatieve ionen.

Deze negatieve ionen zijn de belangrijkste component van bipolaire koude plasma ionisatie (NTP). Ze worden gegenereerd door de interactie van elektronen en moleculen in de lucht, en kunnen zich binden aan vervuilende stoffen en andere deeltjes in de omgeving (DBD.)

Het proces van bipolaire koude plasma ionisatie is niet beperkt tot het produceren van negatieve ionen. Het kan ook leiden tot de productie van positieve ionen. Positieve ionen kunnen worden gebruikt om bacteriën en virussen te doden door hun celwanden te beschadigen. Het verschil tussen bipolaire koude plasma ionisatie en andere vormen van ionisatie is dat het beide soorten ionen produceert.

Bipolaire koude plasma ionisatie kan worden gebruikt in verschillende toepassingen, zoals luchtzuivering, waterbehandeling en de sterilisatie van oppervlakken. Het is een effectieve technologie die zorgt voor een schone, gezonde en veilige omgeving.

Koude plasma-ionisatie wordt steeds vaker toegepast in verschillende industrieën, zoals de landbouw, voedselproductie, geneeskunde, commercieel en luchtzuivering. Door het versterken van de ionen met plasma kunnen ze effectiever worden gebruikt om luchtverontreiniging en micro-organismen te bestrijden op grotere oppervlaktes en volumes.

Bipolaire koude plasma ionisatie in verhouding met traditionele ionisatieprocessen

Bipolaire koude plasma technologie (BPP) is een recente ontwikkeling op het gebied van luchtreiniging en heeft een groot aantal voordelen te bieden ten opzichte van traditionele ionisatieprocessen.

Bij BPP wordt er gebruik gemaakt van een elektrisch veld om koude plasma te genereren, waarbij er zowel positieve als negatieve ionen worden geproduceerd. Deze ionen worden vervolgens verspreid in de lucht om de luchtvervuiling aan te pakken. Positieve ionen kunnen worden gebruikt om bacteriën en virussen te doden door hun celwanden te beschadigen.

Het unieke van koude plasma-ionisatie is dat het de ionen versterkt. Dit gebeurt doordat de elektrische ontlading energie genereert die ionen versnelt en vermenigvuldigt. Hierdoor worden veel meer ionen geproduceerd dan bij traditionele ionisatieprocessen en zijn ze veel sterker. De verhouding is ongeveer 2 tot 75000. Doordat deze ionen veel langer blijven bestaan hebben ze een veel groter bereik dan de traditionele ionen uit voorgaande ionisatie technologie.

BPP kan daarom perfect worden gebruikt om een breed scala aan luchtvervuilende stoffen te verwijderen, zoals allergenen, bacteriën, virussen, ammoniak, methaan, schimmelsporen en vluchtige organische stoffen (VOS). Dit maakt het een veelzijdigere en effectievere technologie voor het reinigen van de lucht dan traditionele ionisatieprocessen.

BPP Technologie in beeld

Hier kunt u een visueel voorbeeld vinden over hoe onze BPP technologie werkt

Gegarandeerd energiebesparing met Faton Air's BiPolaire Plasma Ionisatie

Het bereiken van energie-efficiëntie is een topprioriteit voor gebouwtechnici, vastgoedbeheerders en bedrijfseigenaren in het hele land. De grootste energieverbruiker in een commercieel gebouw is het HVAC-systeem. Moderne ontwerp- en bouwpraktijken sluiten gebouwen strak af om de energiekosten te verlagen. Het ongelukkige resultaat is een slechte binnenluchtkwaliteit. Zonder voldoende ventilatie kunnen schimmelsporen, VOS en andere ongewenste verontreinigingen zich ophopen in de binnenlucht – wat kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen in het gebouw. De Faton-Air BiPolaire Plasma Ionisatie geeft de oplossing.

Filtratie

Filtratie is de meest gebruikte methode van luchtzuivering. Filteren heeft echter zijn beperkingen. Filters kunnen alleen deeltjes vangen en opvangen. Deeltjes zijn slechts één factor die de luchtkwaliteit kan aantasten. VOC’s zijn een andere belangrijke factor. VOC’s zijn chemische gassen die gewoonlijk worden geproduceerd door het meubilair en de activiteiten in de ruimte. Vloeren, tapijt, de afwerking van kantoormeubilair, verf, pesticiden, schoonmaakproducten, kantoorapparatuur en ook de buitenlucht zijn voorbeelden van zaken die potentieel gevaarlijke chemische elementen met zich mee kunnen brengen. 

Het is waar dat u de luchtkwaliteit kunt verbeteren door een verbeterd filtersysteem aan te schaffen. Helaas betekenen sterkere filters hogere energiekosten. Een efficiënt filter is dicht, en dat maakt het moeilijker voor de lucht om er doorheen te gaan. Aangezien het meer energie kost om de lucht door het filter te persen, moet het HVAC-systeem harder werken om de ruimte te conditioneren – en dat maakt het duurder in gebruik.

Verschoon uw lucht met FatonAir

Hergebruik van geconditioneerde binnenlucht – in plaats van deze voortdurend te vervangen door buitenlucht die geconditioneerd moet worden – vermindert de hoeveelheid energie die gebruikt wordt door de HVAC-systemen van uw gebouw aanzienlijk. Buiten dat is de buitenlucht vaak sterk vervuild door fijnstof. Denk hierbij aan gebouwen vlak naast een autobaan.

De werking van Faton Air BPP op Ammoniak en andere gassen in veehouder stallen

QB/T 2761-2006 is een Chinese industriestandaard die de beoordelingsmethoden beschrijft voor de effectiviteit van stof- en geurverwijderingssystemen in de veehouderij. De standaard bepaalt de minimale eisen die moeten worden gesteld aan de prestaties van deze systemen en de testmethoden die moeten worden gebruikt om de effectiviteit ervan te meten. De standaard is ontwikkeld om de uitstoot van stof en geur in de veehouderij te verminderen en zo de impact op het milieu en de gezondheid van mens en dier te verminderen.

Onder hoofdstuk Klinische Testen vindt U de uitslag van de Chinese Industriestandaard.

De resultaten tonen aan dat de geteste producten een hoge verwijderingsgraad hebben van zowel ammoniak als waterstofsulfide. De verwijderingsgraad van ammoniak was tussen de 89,6% en 99,1% en die van waterstofsulfide was 93,1%. Dit betekent dat de producten in staat zijn om de uitstoot van deze schadelijke gassen aanzienlijk te verminderen.

Ammoniak (NH3) en waterstofsulfide(H25) zijn beide schadelijke gassen die veel voorkomen in de veehouderij. Ammoniak kan leiden tot ademhalingsproblemen bij mens en dier en heeft een negatieve impact op de luchtkwaliteit. Waterstofsulfide kan ook ademhalingsproblemen veroorzaken en heeft een zeer onaangename geur. Door de uitstoot van deze gassen te verminderen, kunnen veehouders de luchtkwaliteit in en rond hun stallen verbeteren en de gezondheid van mens en dier beschermen.

De Faton Air BPP heeft een positief effect op de stikstofproblematiek omdat het helpt om de uitstoot van ammoniak en waterstofsulfide te verminderen. Door de concentratie van deze gassen te verminderen, wordt de belasting op het milieu en de gezondheid van mens en dier verminderd. Dit kan op zijn beurt leiden tot een vermindering van de stikstofuitstoot.

Naam stof Chemische benaming Bipolaire Plasma Ionisatie effect Verwachte reductie (%)
NH3 Ammoniak Ja 50-95
N2O Distikstofoxide Ja 50-95
NOx Stikstofoxiden Ja 50-90
N2 Stikstofgas Nee 0
CH4 Methaan Ja 40-90

De schattingen van de reductiepercentages zijn gebaseerd op informatie uit wetenschappelijke en technische literatuur over het gebruik van BiPolaire Plasma Ionisatie voor de reductie van luchtverontreinigende stoffen.

De exacte reductiepercentages kunnen afhangen van verschillende factoren, waaronder de specifieke toepassing van de technologie, de eigenschappen van de te behandelen stoffen en de omgevingsomstandigheden. Daarom zijn de opgegeven percentages slechts schattingen en kunnen ze in de praktijk verschillen

Het is afhankelijk van het specifieke proces en de toepassing waarvoor bipolaire ionisatie wordt gebruikt. Er is echter over het algemeen veel literatuur beschikbaar over ionisatie en de toepassingen ervan in verschillende industrieën en processen.

Enkele van de belangrijkste wetenschappelijke en technische literatuur over ionisatie zijn onder meer:

  1. “Air Ionization for Dust Removal and Control,” door K. L. Mittal en C. M. Hansen (uitgeverij CRC Press, 2018).
  2. “Ionized Air for Industrial Pollution Control,” door M. M. Gad-el-Hak (uitgeverij Elsevier Science, 1993).
  3. “Electrostatics and Its Applications,” door A. D. Moore (uitgeverij Wiley, 2013).
  4. “Electrostatics: Exploring, Controlling and Using Static Electricity,” door A. S. West (uitgeverij Wiley, 2016).
  5. “Fundamentals of Electrostatic Discharge,” door R. B. Northrop (uitgeverij John Wiley & Sons, 2006).
 

Dit is slechts een kleine selectie van de beschikbare literatuur over ionisatie. Afhankelijk van het specifieke toepassingsgebied zijn er nog vele andere publicaties beschikbaar die meer specifiek op de toepassing van ionisatie in dat gebied ingaan.

Bouw groen en bespaar energie met FatonAir.

Bij FatonAir maakt onze luchtzuiveringstechnologie het mogelijk dat uw gebouw de hoogste normen voor energie-efficiëntie behaalt, terwijl ook de binnenluchtkwaliteit wordt beschermd. Wanneer u kiest voor FatonAir, bouwt u groen, draagt u bij aan de gezondheid en veiligheid van de bewoners en bespaart u geld op energiekosten – gegarandeerd.