Logo Faton Wit

Onderwijs

Universiteiten en scholen zijn plaatsen waar studenten en personeel samenkomen om te leren en te groeien, en het behouden van een goede binnenluchtkwaliteit is essentieel voor de gezondheid en het welzijn van iedereen. BiPolaire Plasma Ionisatie (BPP) en UV-C-technologie zijn krachtige hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt om de luchtkwaliteit te verbeteren en de negatieve gevolgen van luchtverontreiniging in universiteiten en scholen te verminderen.

Onderwijs

De BPP-technologie werkt door positieve en negatieve ionen te genereren, die zich aanhechten aan en neutraliseren verontreinigingen in de lucht, zoals bacteriën, virussen, schimmels en vluchtige organische verbindingen (VOC’s). Dit kan helpen om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren, de verspreiding van ziekten te verminderen en een schonere en gezondere omgeving te creëren voor studenten en personeel.

UV-C-technologie maakt gebruik van ultraviolette licht om bacteriën en virussen in de lucht te doden, waardoor de verspreiding van luchtweginfecties efficiënt wordt verminderd. Door UV-C-luchtzuiveraars te installeren in universiteiten en scholen, kunnen bedrijven een extra beschermingslaag bieden tegen de verspreiding van ziekten, terwijl tegelijkertijd de algehele luchtkwaliteit wordt verbeterd.

Universiteiten en scholen zijn vaak gedeelde ruimtes waar veel mensen komen en gaan, dit maakt het bijzonder belangrijk om de verspreiding van infecties te verminderen en te voorkomen dat er kruisbesmetting plaatsvindt. BPP- en UV-C-technologie kunnen hierbij helpen door luchtgevoerde pathogenen te neutraliseren en te elimineren, wat kan bijdragen aan het voorkomen van de verspreiding van infecties en het verminderen van het risico op ziekte.

Daarnaast kan een goede binnenluchtkwaliteit een positief effect hebben op het leeromgeving. Studenten die schone lucht inademen hebben een betere concentratie- en focusvermogen, wat kan leiden tot betere academische prestaties.

Samengevat kan worden gesteld dat het gebruik van BPP- en UV-C-technologie in universiteiten en scholen kan bijdragen aan het creëren van een schonere en gezondere omgeving, verbeteren van de luchtkwaliteit, verminderen van de verspreiding van ziekten, voorkomen van kruisbesmetting, verminderen van het risico op ziekte en verbeteren van de leeromgeving door studenten schone lucht te bieden en hen te helpen zich te concentreren.

Hoe werkt plasma - ionisatie

Ionen produceren

De plasmabuis produceert een grote hoeveelheid positieve en negatieve ionen

Virus bestrijden

Ionen bestrijden de pathogeen door celwanden te doorboren

Venietigen van celmembraan

De ionen vernietigen DNA en eiwit binnen de celwand 

Doden & afbreken

Snelle deactivatie, totdat alle virussen gedood en afgebroken zijn