Logo Faton Wit

Winkels & Praktijken

BiPolaire Plasma Ionisatie (BPP) en UV-C-technologie zijn krachtige hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt om de luchtkwaliteit te verbeteren en de negatieve gevolgen van luchtverontreiniging in winkels en praktijken te verminderen.

Winkels & Praktijken

De BPP-technologie werkt door positieve en negatieve ionen te genereren, die zich aanhechten aan en neutraliseren verontreinigingen in de lucht, zoals bacteriën, virussen, schimmels en vluchtige organische verbindingen (VOC’s). Dit kan helpen om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren, de verspreiding van ziekten te verminderen en een schonere en gezondere omgeving te creëren voor klanten en medewerkers.

UV-C-technologie, daarentegen, maakt gebruik van ultraviolette licht om bacteriën en virussen in de lucht te doden, waardoor de verspreiding van luchtweginfecties wordt verminderd. Door UV-C-luchtzuiveraars te installeren in winkels en praktijken, kunnen bedrijven een extra beschermingslaag bieden tegen de verspreiding van ziekten, terwijl tegelijkertijd de algehele luchtkwaliteit wordt verbeterd.

Naast het verbeteren van de luchtkwaliteit, kunnen deze technologieën ook kostenbesparingen opleveren voor bedrijven door de noodzaak van dure en tijdrovende reiniging en onderhoud te verminderen. Door de aanwezigheid van verontreinigingen in de lucht te verminderen, kunnen bedrijven ook het risico op uitval van apparatuur verminderen en de levensduur van hun HVAC-systemen verlengen.

Samengevat kan worden gezegd dat het gebruik van BPP en UV-C-technologie in winkels en praktijken kan helpen om een gezondere en schonere omgeving te creëren, de luchtkwaliteit te verbeteren, de verspreiding van ziekten te verminderen en kosten te besparen.

Hoe werkt plasma - ionisatie

Ionen produceren

De plasmabuis produceert een grote hoeveelheid positieve en negatieve ionen

Virus bestrijden

Ionen bestrijden de pathogeen door celwanden te doorboren

Venietigen van celmembraan

De ionen vernietigen DNA en eiwit binnen de celwand 

Doden & afbreken

Snelle deactivatie, totdat alle virussen gedood en afgebroken zijn