Logo Faton Wit

Openbare gebouwen & Luchthavens

Publieke gebouwen en luchthavens zijn plaatsen waar veel mensen komen en gaan, en het behouden van een goede binnenluchtkwaliteit is essentieel voor de gezondheid en het welzijn van iedereen. BiPolaire Plasma Ionisatie (BPP) en UV-C-technologie zijn krachtige hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt om de luchtkwaliteit te verbeteren en de negatieve gevolgen van luchtverontreiniging in publieke gebouwen en luchthavens te verminderen.

Openbare Gebouwen & Luchthavens

BPP-technologie werkt door positieve en negatieve ionen te genereren, die zich aanhechten aan en neutraliseren verontreinigingen in de lucht, zoals bacteriën, virussen, schimmels en vluchtige organische verbindingen (VOC’s). Dit kan helpen om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren, de verspreiding van ziekten te verminderen en een schonere en gezondere omgeving te creëren voor het publiek en luchthavenpersoneel.

Aan de andere kant maakt UV-C-technologie gebruik van ultraviolet licht om bacteriën en virussen in de lucht te doden, waardoor de verspreiding van luchtweginfecties efficiënt wordt verminderd. Door UV-C-luchtzuiveraars te installeren in openbare gebouwen en luchthavens, kunnen bedrijven een extra beschermingslaag bieden tegen de verspreiding van ziekten, terwijl tegelijkertijd de algehele luchtkwaliteit wordt verbeterd.

Publieke gebouwen en luchthavens zijn vaak gebieden met veel verkeer, waar veel mensen komen en gaan, dit maakt het bijzonder belangrijk om de verspreiding van infecties te verminderen en te voorkomen dat er kruisbesmetting plaatsvindt. BPP- en UV-C-technologie kunnen hierbij helpen door luchtgevoerde pathogenen te neutraliseren en te elimineren, wat kan bijdragen aan het voorkomen van de verspreiding van infecties en het verminderen van het risico op ziekte.

Samengevat kan worden gesteld dat het gebruik van BPP- en UV-C-technologie in openbare gebouwen en luchthavens kan bijdragen aan het creëren van een schonere en gezondere omgeving, verbeteren van de luchtkwaliteit, verminderen van de verspreiding van ziekten, voorkomen van kruisbesmetting en verminderen van het risico op ziekte.

Hoe werkt plasma - ionisatie

Ionen produceren

De plasmabuis produceert een grote hoeveelheid positieve en negatieve ionen

Virus bestrijden

Ionen bestrijden de pathogeen door celwanden te doorboren

Venietigen van celmembraan

De ionen vernietigen DNA en eiwit binnen de celwand 

Doden & afbreken

Snelle deactivatie, totdat alle virussen gedood en afgebroken zijn