Logo Faton Wit

Kantoren

Kantoren zijn plaatsen waar veel mensen samenkomen om te werken en zaken te doen, en het behouden van een goede binnenluchtkwaliteit is essentieel voor de gezondheid en het welzijn van medewerkers. BiPolaire Plasma Ionisatie (BPP) en UV-C-technologie zijn krachtige hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt om de luchtkwaliteit te verbeteren en de negatieve gevolgen van luchtverontreiniging in kantoren te verminderen.

Kantoren

De BPP-technologie werkt door positieve en negatieve ionen te genereren, die zich aanhechten aan en neutraliseren verontreinigingen in de lucht, zoals bacteriën, virussen, schimmels en vluchtige organische verbindingen (VOC’s). Dit kan helpen om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren, de verspreiding van ziekten te verminderen en een schonere en gezondere omgeving te creëren voor medewerkers.

UV-C-technologie, daarentegen, maakt gebruik van ultraviolette licht om bacteriën en virussen in de lucht te doden, waardoor de verspreiding van luchtweginfecties wordt verminderd. Door UV-C-luchtzuiveraars te installeren in kantoren, kunnen bedrijven een extra beschermingslaag bieden tegen de verspreiding van ziekten, terwijl tegelijkertijd de algehele luchtkwaliteit wordt verbeterd.

Daarnaast helpt BPP- en UV-C-technologie in een kantooromgeving ook om een comfortabele temperatuur en luchtvochtigheid te behouden, wat kan leiden tot een verhoogde productiviteit en tevredenheid van medewerkers. Dit kan ook bijdragen aan een vermindering van verzuim en een verbetering van de verloop van medewerkers.

Samengevat kan worden gezegd dat het gebruik van BPP en UV-C-technologie in kantoren kan helpen om een gezondere en schonere omgeving te creëren, de luchtkwaliteit te verbeteren, de verspreiding van ziekten te verminderen, een comfortabele temperatuur en luchtvochtigheid te behouden en de productiviteit en tevredenheid van medewerkers te verhogen.

Hoe werkt plasma - ionisatie

Ionen produceren

De plasmabuis produceert een grote hoeveelheid positieve en negatieve ionen

Virus bestrijden

Ionen bestrijden de pathogeen door celwanden te doorboren

Venietigen van celmembraan

De ionen vernietigen DNA en eiwit binnen de celwand 

Doden & afbreken

Snelle deactivatie, totdat alle virussen gedood en afgebroken zijn